FANDOM


Ryszard

Polski ekonomista i polityk, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Ryszard pracuje jako bankier, możemy wpłacać i wypłacać od niego nasze pieniądze.

Komendy do wpłat, wypłat i stanu konta.

Wpłata gotówki - Deposit kwota wpłaty (all wpłaca wszystko co mamy przy sobie).

Wypłata gotówki - Withdraw kwota wypłaty.

Stan naszego konta - Balance.

Możemy również przesłać nasze pieniądze do kogoś innego poprzez bank za pomocą komendy:

Transfer x gold to nick postaci której chcemy przesłać gp.

Po komendzie o wpłacie, wypłacie lub przy wysyłaniu pieniędzy, każdą czynność musimy potwierdzić pisząc yes.